Iurie Dîrda

Deputat independent

Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 (art.1, 11, 64)

04.03.2016
Share Button

Descriere:


Stadiu: ExaminareData: 04.03.2016

Stadii şi artefacte


Iniţiere


Număr înregistrare:81

Data înregistrării:04.03.2016

Autorii:Textul iniţial:

Documente adiţionale:Examinare

Comisii sesizate în fond:

– Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice

Organe de avizare:

– Centrul Național Anticorupție


– Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media


– Comisia economie, buget şi finanţe

– Comisia juridică, numiri şi imunităţi


– Comisia protecţie socială, sănătate şi familie

– Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică

– Direcţia juridică

– Guvernul RM