Iurie Dîrda

Deputat independent

„Constructorii sunt atlanții economiei prospere”

01.08.2016
Share Button
Articol publicat în revista „Moldoveanca”   Coautor al unor importante proiecte de legi, Iurie Dârda este înzestrat cu calităţi manageriale de excepţie, drept dovadă servind firmele sale prospere în domeniul construcţiilor „Dansicons” SRL şi „Dansimid” SRL, care în scurt timp sau impus pe piaţa construcţiilor de locuinţe din ţară prin calitate, originalitate, design, respectarea termenelor stabilite de finalizare a obiectivelor multaşteptate de viitorii locatari. De doi ani Iurie Dârda este deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal, el mai fiind şi conducătorul organizaţiei Râşcani a PL şi a participat activ la elaborarea unor proiecte de lege. Unul din ele prevede modificarea Codului Contravenţional al RM, menit să contribuie la combaterea eficientă a fenomenului construcţiilor neautorizate. Articolul 398 al respectivului Cod împuterniceşte autorităţile publice locale cu dreptul de a constata şi a sancţiona aceste încălcări grave ale legislaţiei. O altă iniţiativă de răsunet, autor al căreia este şi Iurie Dârda, ţine de adoptarea în prima lectură a Proiectului Legii cu privire la comerţul stradal. Acest proiect prevede ca în cazul depistării sistematice a comercianţilor neautorizaţi, marfa acestora se confiscă. Dreptul de constatare şi aplicare a sancţiunilor este acordat autorităţilor publice locale şi Ministerului de Interne. O problemă nu mai puţin importantă este şi utilizarea pungilor de plastic, pe care le vedem aruncate pretutindeni. Anual fiecare dintre noi foloseşte circa 140 de pungi de plastic care, atenţie!, se descompun în câteva sute de ani. Este şi o problemă de protecţie a mediului. De aceea liberalii au înregistrat un proiect de lege care prevede interzicerea graduală a utilizării acestor pungi oriunde acest lucru este posibil. CE INIŢIATIVĂ AR TREBUI SĂ PROMOVEZE GUVERNAREA ÎN REGIM DE URGENŢĂ ? Politicianul Iurie Dârda a lansat pe blogul său un sondaj adresat cititorilor pentru a afla care iniţiativă este prioritar ă. Aşadar, 38 de procente consideră că guvernarea trebuie s ă asigure de urgenţă locuri de muncă bine plătite pentru tineri, 23 de procente din vizitatori cred c ă o problem ă prioritar ă ar fi locuinţele sociale ce pot fi achiziţionate în condiţii preferenţiale. Alte trei probleme importante de pe ordinea de zi a guvernanţilor ar trebui să fi e crearea condiţiilor de muncă şi de trai pentru tinerii care doresc s ă lucreze în zonele rurale (15%); acordarea de burse tinerilor talentaţi (15%); atragerea tinerilor din afara ţării în Patrie prin oferirea de condiţii facilitare . ATLAN ŢII ECONOMIEI NOASTRE Iurie Dârda este un perfecţionist în orice domeniu ar activa. Însă, vocaţia sa este cea de om de afaceri, de constructor. Dumnealui este un businessman inteligent cu inima şi sufletul alături de conaţionalii săi, patriot înflăcărat care militează pentru o Moldov ă democratic ă şi prosper ă în hotarele istorice fi re şti. Edificiile înălțate de companiile sale bucură ochiul şi inima chişinăuienilor. Iar bucuriile lor sunt şi ale acestui generator continuu de idei pentru a ne face via ţa mai frumoasă. Iurie Dârda consideră că constructorii sunt atlanţii unei economii prospere şi atâta timp cât treburile în acest domeniu important merg bine visele noastre la o viaţă îmbelşugată la noi acasă sunt realizabile. Cu ocazia Zilei lucrătorilor din construcţii colectivul revistei „Moldoveanca” îl felicită călduros pe Iurie Dârda şi pe cei care îl ajut ă s ă – şi realizeze planurile ambiţioase, dorindu-le noi izbânzi în activitatea lor nobilă de zi cu zi. Autor: Vlad Pascaru    d_nd2_n