Iurie Dîrda

Deputat independent

Despre fondul locativ al Republicii Moldova

23.07.2018
Share Button
De cele mai multe ori, discuţiile despre fondul locativ, dar şi despre problemele conexe poartă un caracter general sau, mai bine zis fragmentar, în prim plan fiind scoase doar anumite aspecte. Astfel, majorităţii populaţiei i se prezintă un tablou incomplet şi aceasta denaturează opinia publică despre situaţia dintr-un domeniu atât de important cum este fondul locativ. Cu scopul de a înlătura această serioasă lacună, am decis să public un material în care să pun mai multe importante puncte pe i, făcând trimitere inclusiv la datele statistice oficiale, ca în rezultat să avem un tablou complex a ceea ce prezintă fondul locativ al Republicii Moldova. La începutul anului curent, statistica oficială arăta că fondul locativ al Republicii Moldova constituia 1287,3 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 87265,2 mii m2. Pe medii de rezidenţă, în localităţile urbane au fost înregistrate 539,0 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 38302,8 mii m2 , ceea ce constituie 41,9% din totalul fond locativ înregistrat. Localităţilor rurale le revin 748,3 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 48962,4 mii m2 sau 58,1% din total. După numărul de camere, 10,0% din numărul total al locuinţelor înregistrate constituie locuințele cu o cameră, 32,2% – cu două camere, 36,5% – cu trei camere, 21,2% – cu patru şi mai multe camere. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 24,6 m2, în localităţile urbane – 25,2 m2, în localităţile rurale – 24,1 m2. Acesta e tabloul general, dar acum să ne oprim puţin la nuanţe şi aici aş scoate în evidenţă în special două aspecte. Primul – 58,1% din fondul locativ total al republicii revine localităţilor rurale. Dar care e situaţia în sate, cred că nu este un secret. Sute de imobile în localităţile rurale stau pustii, dat fiind plecarea stăpânilor lor peste hotare, iar multe dintre ele, în genere, sunt părăsite. Ca să nu mai vorbim de starea majorităţii imobilelor din mediul rural. Al doilea – în mediul urban avem 539 mii locuinţe. Numai în Chişinău locuiesc oficial 647 203 adulţi, ca să nu mai vorbim deja de copii sau de numărul de persoane ce locuiesc în capitală neoficial. Care e situaţia în alte municipii şi oraşe, cred că nu e un secret pentru nimeni. În rezultat, ajungem la concluzia că, chiar dacă media pe ţară în ceea ce ţine de fondul locativ arată bine, în sate avem o mulţime de imobile nelocuite, iar în oraşe ne confruntăm cu deficit de spaţiu locativ. Iar aceasta înseamnă că trebuie să continue nu doar procesul de construcţie a imobilelor în mediul urban, ci şi implementarea de programe menite să faciliteze accesul cetăţenilor la locuinţe, în special accesul tinerilor. Iată, cam acesta e tabloul real pe ţară la capitolul fond locativ.