Iurie Dîrda

Deputat independent

(INTERVIU) Almanah Politic 2017: Integrarea europeană e calea unică posibilă de dezvoltare pe care putem merge

20.02.2018
Share Button

În weekendul care a trecut am participat la lansarea publicației Almanah Politic 2017, pe care am susținut-o încă de la prima ediție. Am acordat un interviu despre cum a fost anul politic 2017 pe care va îndemn să-l citiți.

***

Interviu cu deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Iurie Dârda

Dle Dârda, care credeţi că au fost cele mai importante evenimente ale anului politic 2017?

Aş vrea să menţionez, că 2017 a fost unicul an din ultimii patru în care nu am avut alegeri şi, dat fiind faptul că în 2018 vom avea alegeri parlamentare, în 2019 – alegeri locale generale, iar în 2020 – alegeri prezidenţiale, 2017 devine unicul an din şapte ani consecutivi care nu e electoral. E un detaliu foarte important, deoarece ştim că, de regulă, în anii electorali procesele politice îşi lasă amprenta asupra tuturor sferelor de dezvoltare. De aceea, cred că în 2017 am avut condiţii de activitate mai bune decât în anii precedenţi sau decât vom avea în anii următori. Iar aceasta ne-a impulsionat avansarea pe calea implementării Acordului de Asociere RM-UE, ne-a dat posibilitate să facem reforme importante, cum ar fi cea a administraţiei publice centrale, ne-a permis să lansăm programe de stat importante, cum ar fi „Prima Casă” etc. Din acest punct de vedere, anul a fost unul destul de bun.

Şi din punct de vedere legislativ, cum vi s-a părut anul?

Evident, că unele dintre evenimentele care au avut loc la nivel legislativ au fost mai plăcute, altele – mai puţin plăcute şi e firesc să fie aşa, pentru că, totuşi, Parlamentul e constituit din diferiţi actori politici, cu diferite viziuni, principii de activitate, scopuri. Lupta politică deseori îşi găseşte expresia şi la nivel parlamentar şi aceasta afectează într-o oarecare măsură randamentul şi capacitatea de lucru a Forului Legislativ Suprem, dar, în cazul nostru, este foarte important că, indiferent de aceste situaţii, am continuat să depunem eforturi în vederea onorării obligaţiunilor pe care le avem în faţa partenerilor externi, în primul rând faţă de UE. Consider, că din acest punct de vedere, Parlamentul şi-a făcut bine temele de acasă. Totodată, s-a muncit mult şi în vederea onorării angajamentelor pe care le avem în raport cu Fondul Monetar Internaţional, iar faptul că am reuşit să adoptăm la timp o politică bugetar-fiscală echilibrată şi care oferă motive de optimism, chiar dacă se iau în calcul şi unele recomandări ale FMI, e o performanţă importantă.

Aţi pomenit mai sus despre Acordul de Asociere cu UE. La modul practic, cum apreciaţi evoluţia relaţiilor moldo-comunitare în 2017?

Înţeleg că faceţi aluzie la unele opinii exprimate de către factorii de decizie de la Bruxelles în contextul schimbării sistemului electoral. Da, într-adevăr, la un moment dat s-a simţit o uşoară tensiune din acest punct de vedere, dar părerea mea personală este, că procesul de integrare europeană a RM nu a fost afectat. Or, în paralel cu discuţiile la tema menţionată mai sus, a continuat implementarea Acordului de Asociere, iar al V-lea Summit al Parteneriatului Estic a dovedit, că la capitolul teme de acasă şi chiar din punctul de vedere al anumitor perspective, Moldova stă destul de bine. Opinia mea este, că noi trebuie să facem tot posibilul pentru a continua integrarea în UE, indiferent de situaţiile politice pe care le avem în interiorul ţării, pentru că integrarea europeană e unica cale posibilă de dezvoltare pe care putem merge.

Ce părere aveţi despre reforma administraţiei publice centrale, implementată în 2017?

Pe lângă faptul, că această reformă ne-a fost sugerată în permanenţă de către  partenerii de dezvoltare, ea era şi o necesitate ce reieşea din situaţia concretă pe care o avem în Moldova. Pentru o ţară atât de mică, aveam un număr exagerat de mare de ministere, birouri, agenţii. În plus, multe instituţii deseori se dublau între ele la capitolul atribuţii şi responsabilităţi, iar aceasta favoriza inclusiv creşterea birocraţiei, ceea ce afecta direct cetăţenii. Deci, problema era în costuri exagerat de mari, în eficienţă redusă şi în multă birocraţie, iar reforma care a fost făcută vine să soluţioneze toate aceste probleme.

În acest an a avut loc şi reforma Serviciului Fiscal de Stat. Nu pot să nu vă întreb despre ea, deoarece Dvs. aţi venit în politică din business.

Această reformă a fost înfăptuită în primăvară şi deja către finele anului s-au văzut primele rezultate. Mă refer la faptul, că veniturile colectate de către Serviciul Fiscal de Stat au crescut cu aproape o cincime, ceea ce, în opinia mea, este şi o consecinţă a reformei. De fapt, dacă urmărim scopul impulsionării activităţii economice prin descătuşarea businessului, pe de o parte, iar pe de altă parte – îmbunătăţarea situaţiei la capitolul disciplină fiscală, o asemenea reformă era absolut necesară. Sper ca esenţa ei să fie conştientizată pe deplin şi de către mediul de afaceri, şi de colaboratorii SFS, astfel încât rezultatele despre care am vorbit mai sus să fie doar un început. Pentru că un mediu de afaceri liber şi un serviciu fiscal puternic şi eficient e ceea de ce avem nevoie cu toţii.

Am observat că v-aţi expus destul de activ pe marginea programului „Prima Casă”. Pe cât de important este acesta?

Este un program aşteptat mult de către tineri şi cunosc acest lucru nu din auzite. Mulţi tineri pleacă peste hotare anume din cauza faptului că nu au o locuinţă. Lansând acest program, noi soluţionăm concomitent o problemă socială, una economică şi una demografică. Având o locuinţă, tinerii vor rămâne şi vor munci în ţară, iar aceasta înseamnă că vor suplini locurile de muncă vacante, vor plăti contribuţii şi la bugetul social, şi la cel de stat. Numai prin astfel de programe putem opri exodul populaţiei, care a luat proporţii îngrijorătoare şi ne putem asigura că nu vom ajunge un stat depopulat. În genere, dacă ar fi să fac un clasament convenţional, eu aş plasa acest program pe una din primele poziţii ale deciziilor cu adevărat bune, luate în 2017.

Dvs. ca deputat la ce aţi lucrat în 2017?

Sfera preocupărilor mele a rămas aceeaşi şi e în strictă concordanţă cu priorităţile stabilite la preluarea mandatului: perfecţionarea legislaţiei ce reglementează activităţile de afaceri, în special în sfera construcţiilor, îmbunătăţirea legislaţiei privind un mediu înconjurător sănătos, susţinerea tinerilor etc. De fapt, preocupările mele ţin de probleme foarte importante cu care se confruntă societatea noastră şi mă bucură faptul că şi alţi aleşi ai poporului îşi doresc şi contribuie la soluţionarea problemelor de acest fel. Aceasta îmi inspiră o anumită doză de optimism, mă face să cred că împreună vom reuşi, dacă nu să soluţionăm toate problemele din domeniile respective, cel puţin să facem ca ele să fie mai puţine.

 Ce aşteptări aveţi de la anul 2018?

Să fie unul liniştit din punct de vedere politic, pe cât aceasta e posibil într-un an electoral. Pentru că numai în condiţii de stabilitate vom putea avansa în ceea ce ţine de implementarea reformelor, apropierea de UE, îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de business în Moldova.

Almanah Politic 2017