Iurie Dîrda

Deputat independent

Mesaj cu ocazia Zilei Independenţei

27.08.2016
Share Button
Acum 25 de ani, Republica Moldova se smulgea din ghearele imperiului sovietic şi pornea pe propria cale – cea a Independenţei. Astfel, era valorificată solicitarea sutelor de mii de cetăţeni, ieşiţi în stradă pentru a-şi cere dreptul de a a-şi decide singuri viitorul. În toţi aceşti ani, R. Moldova a făcut paşi serioşi în vederea depărtării de trecutul sovietic. Astfel, am trecut la economia de piaţă, am pus bazele, iar ulterior am dezvoltat un stat democratic şi de drept, am pus în capul mesei drepturile omului, am făcut paşi importanţi spre apropierea de marea familie a democraţiilor europene, devenind membri asociaţi ai Uniunii Europene, ne-am câştigat locul nostru în familia ONU, CoE, OSCE etc. Dar toate aceste realizări sunt modeste în raport cu oportunităţile pe care le-am avut şi pe care le-am ratat în mare parte pentru că nu am avut curajul să o rupem dintr-odată şi definitiv cu trecutul sovietic. Un rol negativ în acest sens l-au jucat forţele revanşarde, care, urmărindu-şi propriile interese, au speculat pe nostalgiile poporului nostru şi ne-au târât în trecut. Anume din cauza acestor forţe, astăzi suntem nevoiţi să constatăm că dezvoltarea economică lasă de dorit, că instituţiile democratice nu funcţionează la capacitate maximă, că Moldova continuă să se confrunte cu probleme la capitolul integritatea ţării, că succesele noastre în plan extern sunt relativ modeste etc. Însă am face o mare greşeală dacă acum am privi doar în trecut şi am trăi doar cu greşelile ce au fost comise. Învăţând din lecţiile dure ale trecutului, trebuie să privim înainte şi să nu uităm nici o clipă că viitorul este făurit astăzi. De aceea, trebuie să muncim în continuare şi sunt sigur că vom ajunge să trăim într-un stat european modern, iar cetăţenii noştri vor avea un trai prosper, aşa cum o merită. Credeţi în viitor! Felicitări cu ocazia Zilei Independenţei! Iurie Dârda, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Preşedinte al organizaţiei teritoriale Râşcani a Partidului Liberal