Iurie Dîrda

Deputat independent

Noi împuternicirii autorităţilor publice locale

21.07.2016
Share Button
Cu toţii ne dorim combaterea eficientă a fenomenului construcţiilor neautorizate, însă, pentru aceasta, e nevoie şi de un efort legislativ. Or, normele legale în vigoare nu tot timpul permit o luptă eficientă cu acest fenomen. Pornind de la aceste constatări, am elaborat un proiect de lege ce prevede modificarea Codului Contravențional al Republicii Moldova din acest punct de vedere.  În prezent, art. 416 al Codului Contravențional menţionează că executarea construcţiilor de orice tip, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi cu abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare, se constată de către Inspecţia de Stat în Construcţii, care înaintează instanţelor de judecată actele privind amendarea şi demolarea construcţiilor neautorizate sau efectuate cu abateri de la actele normative în vigoare, dar care, din păcate, nu face față multiplelor solicitări din partea administrației locale, din diverse motive, pe alocuri subiective. Deseori, procesele-verbale date se anulează de către instanţele de judecată în temeiul omiterii termenului de prescripţie, fapt ce împiedică realizarea sarcinilor administraţiei publice locale. În consecinţă, administrația publică locală este în imposibilitatea de a-şi apăra dreptul de proprietate asupra terenurilor proprietate administrației publice locale şi să contracareze fenomenul construcţiilor neautorizate. În această ordine de idei, am considerat oportună modificarea art. 398 din Codul Contravenţional, în vederea împuternicirii autorităţilor publice locale cu dreptul de a constata şi sancţiona aceste contravenţii administrative.