Iurie Dîrda

Deputat independent

Proiectul legii pentru completarea articolului 27 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern

23.06.2016
Share Button
Descriere: Stadiu:ExaminareData:23.06.2016
Stadii şi artefacte
    • Iniţiere
Număr înregistrare: 285
Data înregistrării: 23.06.2016
Autorii: Ghimpu Mihai ,Untila Veaceslav,Carp Lilian,Casian Ion,Dîrda Iurie,Boțan Roman ,Apostol Ion,Bejan Valerian,Cosoi Petru,Vlas Ștefan ,Cernat Vladimir
Textul iniţial: 285.2016.ro.pdf,285.2016.ru.pdf
Documente adiţionale:
    • Examinare
      • Comisii sesizate în fond:
Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice
      • Organe de avizare:
Centrul Național Anticorupție
Comisia agricultură şi industrie alimentară
Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice
Comisia economie, buget şi finanţe
Comisia juridică, numiri şi imunităţi
Comisia politică externă şi integrare europeană
Comisia protecţie socială, sănătate şi familie
Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică
Direcţia juridică
Guvernul RM