Iurie Dîrda

Deputat independent

Proiectul legii pentru modificarea art.11 din Legea nr.1237 din 09.07.1997 cu privire la aviația civilă

16.03.2016
Share Button
Descriere: Stadiu:ExaminareData:16.03.2016
Stadii şi artefacte
    • Iniţiere
Număr înregistrare: 106
Data înregistrării: 16.03.2016
Autorii: Carp Lilian,Untila Veaceslav,Cosoi Petru,Vlas Ștefan ,Apostol Ion,Gutium Artur ,Cernat Vladimir,Dîrda IurieBoțan Roman Ghimpu Mihai
Textul iniţial: 106.2016.ro.pdf,106.2016.ru.pdf
Documente adiţionale:
    • Examinare
      • Comisii sesizate în fond:
Comisia economie, buget şi finanţe
      • Organe de avizare:
Centrul Național Anticorupție
Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice
Comisia agricultură şi industrie alimentară
Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice
Comisia juridică, numiri şi imunităţi
Comisia politică externă şi integrare europeană
Comisia protecţie socială, sănătate şi familie
Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică
Direcţia juridică
Guvernul RM