Iurie Dîrda

Deputat independent

Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova

21.04.2016
Share Button
Descriere: Stadiu:ExaminareData:21.04.2016
Stadii şi artefacte
    • Iniţiere
Număr înregistrare: 173
Data înregistrării: 21.04.2016
Autorii: Candu Andrian,Sîrbu Serghei,Stratan Valentina,Padnevici Corneliu,Dudnic Corneliu ,Caraseni Demian,Victor Rotari,Dîrda IurieLupu Marian,Sîrbu Oleg,Apolschii Raisa,Bacalu Elena ,Lupu Lidia,Răducan Marcel,Hotineanu Vladimir,Bejan Valerian,Casian Ion,Untila Veaceslav,Juravschi Nicolae,Cosoi Petru,Apostol Ion,Carp Lilian,Golovin Boris,Gorilă Anatolie,Stati Sergiu,Gudumac Elena,Mîndru Victor,Nichiforciuc Eugeniu,Pleşca Nae-Simion,Balan Ion,Ţuţu Constantin ,Chiseliov Serghei,Boțan Roman ,Vlas Ștefan
Textul iniţial: 173.2016.ro.pdf,173.2016.ru.pdf
Documente adiţionale: 173.2016.aviz.CC.pdf
    • Examinare
      • Comisii sesizate în fond:
Comisia juridică, numiri şi imunităţi
      • Organe de avizare:
Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice
Comisia agricultură şi industrie alimentară
Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice
Comisia economie, buget şi finanţe
Comisia politică externă şi integrare europeană
Comisia protecţie socială, sănătate şi familie
Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică
Direcţia juridică