Iurie Dîrda

Deputat independent

Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 (art.1, 11, 64)

04.03.2016
Share Button

Descriere:

Stadiu: ExaminareData: 04.03.2016

Stadii şi artefacte

Iniţiere
Număr înregistrare:81
Data înregistrării:04.03.2016
Autorii:
Textul iniţial:
Documente adiţionale:
Examinare
Comisii sesizate în fond:
– Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice
Organe de avizare:
– Centrul Național Anticorupție
– Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
– Comisia economie, buget şi finanţe
– Comisia juridică, numiri şi imunităţi
– Comisia protecţie socială, sănătate şi familie
– Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică
– Direcţia juridică
– Guvernul RM